Konfliktin hallinta, uhkaava tilanne, yksityinen rikostutkinta, Conflict Control

Hallitsemme konflikteja

Konfliktin hallinta

Pitkittyneet kiistat, kriisiytyneet neuvottelut, haastavat asiakastilanteet, kohdennettu häirintä, painostus, uhkailu ja maalittaminen. Konflikteilla on tapana eskaloitua, jos niihin ei reagoida oikealla tavalla. Kokemuksemme mukaan ongelmiin tartutaan usein liian myöhään tai niiden odotetaan katoavan itsestään. Harvoin näin kuitenkaan käy. Mitä herkemmin ongelmiin puututaan, sitä helpommin ne ovat ratkaistavissa.

Kaikkien kanssa pystyy neuvottelemaan ja jokaiseen ongelmaan löytyy ratkaisu

Moniammatillinen tiimimme koostuu kokeneista ammattialaisista, jotka ovat ennaltaehkäisseet ja ratkaisseet tuhansia haastavia ja vaarallisia konflikteja. Vuosikymmenten kokemus on osoittanut sen, että kaikkien kanssa on mahdollista neuvotella ja kaikki konfliktit ovat ratkaistavissa.

Konfliktin hallinta

Paras keino hallita henkilöriskejä, on välttää niitä. Me analysoimme ja profiloimme, laadimme uhka-arvioita ja ennaltaehkäisemme, suunnittelemme ja neuvottelemme, luomme toimivia ratkaisumalleja ja toteutamme ne tilanteen vaatimalla tavalla. Pitkä kokemuksemme ja selkeät prosessimme turvaavat asiakkaan intressit. Ongelmien kanssa ei kannata jäädä yksin.

Konfliktinhallintapalvelumme jakaantuu kolmeen osa-alueeseen; analysointi ja auditointi, konfliktinhallinta sekä ennaltaehkäisy.

Analysointi ja auditointi

Oikein kohdennettu henkilöriskien analysointi ja auditointi sukeltaa pintaa syvemmälle ja paljastaa ongelman todellisen laajuuden sekä mahdolliset haavoittuvuudet. Tämä voidaan toteuttaa henkilötasoisina haavoittuvuusanalyyseinä tai yrityksen prosessien, ohjeistusten ja toimintamallien konfliktisimulointina.

Konfliktinhallinta

Konfliktien ratkaiseminen edellyttää selkeää, objektiivista ja reaaliaikaista tilannekuvaa. Moniammatillinen tiimimme analysoi asiakkaan tilanteen kaikilta sen ulottuvuuksilta ja toteuttaa sovitun strategian mukaisia konfliktinhallintamalleja ongelman ratkaisemiseksi. Suurin osa konflikteista ratkeaa neuvottelun keinoin.

Ennaltaehkäisy

Tehokkainta henkilöriskien hallintaa on ennakointi ja ennaltaehkäisevät toimenpiteet. Kokeneet ammattilaisemme auttavat asiakastamme tunnistamaan tulevien tapahtumien ja prosessien riskipisteet, sekä minimoimaan konfliktien toteutumisen.


Kiinnostaako kuulla lisää yrityksemme tarjoamista konfliktin hallinta ja yksityisen rikostutkinnan palveluista? Ota yhteyttä tai jätä yhteystietojasi, niin olemme sinuun yhteydessä.