Ratkaisemme konflikteja, Sami Sallinen

Hallitsemme konflikteja

Paras keino hallita henkilöriskejä, on välttää niitä. Conflict Control on henkilöriskien ennaltaehkäisyyn ja konfliktien ratkaisuun erikoistunut yritys. Moniammatillinen tiimimme analysoi, profiloi, ennaltaehkäisee ja ratkaisee konflikteja.

Pitkittyneet kiistat, kriisiytyneet neuvottelut, kohdennettu häirintä, painostus, uhkailu ja maalittaminen. Konflikteilla on tapana eskaloitua, jos niihin ei reagoida oikealla tavalla. Kokemuksemme mukaan ongelmiin tartutaan usein liian myöhään tai niiden odotetaan katoavan itsestään. Harvoin näin kuitenkaan käy.

Kaikkien kanssa pystyy neuvottelemaan ja jokaiseen ongelmaan löytyy ratkaisu

Moniammatillinen tiimimme koostuu kokeneista ammattialaisista, jotka ovat ennaltaehkäisseet ja ratkaisseet tuhansia haastavia ja vaarallisia konflikteja. Ongelmien kanssa ei kannata jäädä yksin. Vuosikymmenten kokemus on osoittanut sen, että suurin osa konflikteista on vältettävissä ja kaikkien kanssa on mahdollista neuvotella.

Missiomme on tehdä asiakkaamme arjesta turvallisempaa. Tätä missiota toteutamme toimintaamme ohjaavilla periaatteilla, jotka ovat ammattimaisuus, tehokkuus ja luottamuksellisuus. 

Ammattimaisuus

Tiimissämme työskentelee vain kokeneita ammattilaisia. Moniammatillinen osaaminen varmistaa sen, että asiakkaan ongelmaan saadaan kokonaisvaltainen näkemys ja parhaat mahdolliset ratkaisumallit. 

Tehokkuus

Toimimme nopeasti ja tehokkaasti. Selkeiden toimintamallien ja koeponnistettujen prosessien avulla pystymme tarjoamaan konkreettisia keinoja asiakkaan ongelmien ratkaisemiseksi.

Luottamuksellisuus

Työskentelemme hienovaraisesti ja luotettavasti. Asiakkaan yksityisyyden suoja ja maineriskien minimointi huomioidaan kaikessa tekemisessämme.