Yritysjohdon turvallisuus

Yritysjohtoon kohdistuvat turvallisuusriskit lisääntyvät. Olemassa olevat uhat tai eskaloituneet tapahtumat voivat vaikuttaa henkilön jaksamiseen ja tehokkuuteen, mutta myös heikentävästi omaan tai läheisten psykologiseen turvallisuuden tunteeseen. Mutta entä jos turvallisuusriskit pystyttäisiin tunnistamaan ja estämään jo ennen kuin ne realisoituvat?

Yritysten operatiiviseen johtoon kohdistuvat uhat voidaan tehokkaimmin hallita huolellisen riskianalyysin, ennakoivan tiedonhankinnan ja ammattimaisesti hoidetun operatiivisen toiminnan keinoin. Juuri niiden turvallisuuden osa-alueiden, joiden parissa olemme työskennelleet kymmeniä vuosia. 

Vaativissa viranomaistehtävissä koeponnistettu osaamisemme takaa sen, että asiakkaan turvallisuus on taattu niin kotona, töissä kuin lomallakin. Kokeneet ammattilaisemme tunnistavat ja ennaltaehkäisevät henkilöriskien toteutumisen ja minimoivat turvallisuushäiriöiden vaikutukset. 

Yritysjohdon turvallisuus palveluiden asiakashyödyt

Number 1 Bronze Circle Luxury

Realistinen tilannekuva

Oikein toteutettu henkilöriskianalyysi tuottaa objektiivisen tilannekuvan mahdollisista riskeistä ja mitoittaa tarvittavat toimenpiteet oikein ja kustannustehokkaasti.

Number 2 Bronze Circle Luxury

Tehokkuus

Toimimme nopeasti, joustavasti ja tehokkaasti. Syvällinen perehtyminen asiakkaan tarpeisiin varmistaa asiakkaan turvallisuuden ja hyvinvoinnin kaikissa tilanteissa.

Number 3 Bronze Circle Luxury

Hienovaraisuus

Kokeneet ammattialaisemme varmistavat yritysjohdon ja heidän perheidensä turvallisuudesta hienovaraisesti mutta varmasti.

Yritysjohdon turvallisuus palveluitamme ovat mm.

  • Riski- ja haavoittuvuusanalyysit
  • Tilannekuvapalvelu
  • Matkustusturvallisuus
  • Henkilösuojaus
  • Viranomaisyhteistyö