i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR), register och
integritetspolicy.


Rapporten utarbetades den 23 maj 2018. Uppdaterad 18.8.2021.

1. Controller


Riskkontrolltjänster Finland Oy, Keilaranta 1, 02150 Esbo.
info@riskcontrolservices.fi


Risk control services Finland Oy:s hjälpföretagsnamn är Konfliktkontroll, RCS Training och Kehokoodi.

2. Registrets namn


Risk Control Services Finland Oy kund- och marknadsföringsregister

3. Rättslig grund och syfte med behandlingen av personuppgifter


Syftet med detta uttalande är att informera besökare på webbplatserna för Risk Control Services Finland Oy och dess hjälpföretagsnamn samt användare av Risk Control Services Finland Oy:s tjänster om insamling, användning och lagring av personuppgifter.


Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning är hanteringen av kundrelationen, fullgörandet av kundens rättigheter och skyldigheter Finland Oy samt behandlingen av personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen för ändamål som rör onlinetjänster, riskkontrolltjänster finland oy och/eller dess personuppgifter.
styra annonsering och/eller direktmarknadsföring av partners på grundval av kunddata via riskkontrolltjänster Finland Oy:s media och tjänster utan att lämna personuppgifter till tredje part.

Vår webbplats kan också innehålla länkar till andra, externa webbplatser eller resurser. Denna integritetspolicy är inte lämplig för deras användning, så vi uppmuntrar dig att läsa sekretesspolicyerna för dem separat. Länken till andra platser än riskkontrolltjänsterna Finland Oy eller dess extra företagsnamn anger inte att Risk Control Services Finland Oy ansvarar för eller stöder ägaren av webbplatsen i fråga.

4. Registrets uppgiftsinnehåll

Information som lagras i registret kan omfatta
– För- och efternamn
- E-postadress
– Mobiltelefonnummer
– Företag och position
– Adressinformation

Genom att beställa eller använda riskkontrolltjänsterna Finland Oy:s tjänster samtycker du till att vi samlar in information om dig i enlighet med denna sekretesspolicy.


Risk Control Services Finland Oy:s leverantör av onlinecoaching och kurser är Kajabi LLC. Läs om Kajabis dataskydd här: https://kajabi.com/policies. Webbcoachingleverantörer lagrar förnamn, efternamn och e-postadress. Kursköp online sker i en webbutik där Stripe är betalningsförmedlare. Läs om Stripes integritetspolicyer här: https://stripe.com/en-fi/privacy.

Kontohantering och nyhetsbrev


Vem som helst har möjlighet att prenumerera på riskkontrolltjänster finland oy:s och/eller dess nyhetsbrev via beställningsformuläret samisallinen.fi webbplatsen. Namn och e-postadress lagras av nyhetsbrevsleverantören Kajabi LLC. Du kan logga ut från listan när som helst. Läs mer om Kajabs dataskydd här: https://kajabi.com/policies.


Lagringsperiod för uppgifter


Risk Control Services Finland Oy lagrar personuppgifter under minst den tid som krävs enligt lag eller förordningar. Lagringsperioden för kunddata kan vara längre för att uppnå de normala och rättsliga målen för verksamheten. För avslutade kundrelationer granskas all lagrad data från tid till annan och onödiga personuppgifter raderas.

5. Cookies


Cookies används på våra webbplatser för att upprätthålla en användarsession. Tekniska cookies samlar inte in eller lagrar användarens personuppgifter. Sidor kan också användas utan cookies, men vissa funktioner kanske inte är tillgängliga.


Cookies används till exempel för att mäta och undersöka ändamål för att bestämma användningen och antalet användningar av webbplatsen. Cookies används också för att rikta reklam. Cookies kan användas för att rikta reklam baserat på webbläsarbeteende, och cookies gör det också möjligt för systemet att identifiera om en användare har sett en annons tidigare, så att samma annonser inte visas för samma användare hela tiden.


Reklam riktad av tredje part på grundval av cookies


Följande enheter samlar in cookieinformation på vår webbplats som används för att rikta reklam:

  • Facebook Inc. Läs mer om Facebooks sekretesspolicyer här: https://www.facebook.com/policy.php
  • Google Ads. Läs mer om Googles sekretesspolicyer här: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=en-US

Följande enheter samlar in cookieinformation på vår webbplats som används för att utveckla webbplatser:

  • Google Analytics. Läs mer om Googles sekretesspolicyer här: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=en-US

Annan dataanvändning, om någon


Obligatoriska uppgifter som krävs enligt lag: På begäran av myndigheter och lag är det möjligt att vi är skyldiga att lämna ut personuppgifter. Utlämnande eller behandling av uppgifter kan också ifrågasättas om Risk Control Services Finland Oy måste försvara sina rättigheter inom civilrätt, bolagsrätt eller straffrätt.


Förvärv: Vi kan komma att lämna ut eller överföra de uppgifter vi samlar in i samband med försäljning av bolaget, försäljning av aktier, sammanslagningen med ett annat företag, eventuell annan fusion eller konkurs.

6. Regelbundna datakällor


Den information som lagras i kund- och marknadsföringsregistret erhålls från kundinformationssystemet eller på personens egen begäran.

7. Regelbunden utlämnande av uppgifter och överföring av uppgifter utanför EU eller EES


Den registeransvarige lämnar inte ut uppgifter utanför EU eller EES. Ovanstående tredje part kan överföra uppgifter, men de följer de bestämmelser som EU kräver. Läs mer om dataskyddet för dessa entiteter för varje entitet.

8. Principer för registerskydd


Registret hanteras noggrant och de uppgifter som behandlas i informationssystemen är ordentligt skyddade. Säkerheten för servrar som lagrar registerdata är korrekt säkerställd.


Lagrade data, serveråtkomsträttigheter och annan information som är avgörande för säkerheten för personuppgifter behandlas konfidentiellt. De hanteras endast av de anställda vars arbetsbeskrivning den tillhör.

9. Den registrerades rättigheter


Varje person i registret har rätt att kontrollera sina uppgifter som lagras i registret och att kräva att felaktiga uppgifter korrigeras eller att ofullständiga uppgifter fylls i. Om en person vill kontrollera eller begära rättelse av de uppgifter som lagras om honom eller henne, måste begäran skickas skriftligen till den registeransvarige.


Personen i registret har rätt att begära radering av personuppgifter om honom eller henne från registret ("rätten att bli bortglömd"). Han har också andra rättigheter enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning, till exempel att begränsa behandlingen av personuppgifter i vissa situationer.

Vid behov kan den registeransvarige be sökanden att styrka sin identitet. Den registeransvarige kommer som regel att svara kunden inom den tidsfrist som anges i EU:s allmänna dataskyddsförordningen inom en månad.

10. Ändring av rapporten


Vi utvecklar ständigt våra tjänster. Risk Control Services Finland Oy förbehåller sig rätten att ändra och/eller uppdatera denna integritetspolicy. Vi kommer att informera dig om eventuella ändringar i detta dokument, så vänligen kontrollera om det finns uppdateringar då och då. Ändringarna träder alltid i kraft direkt efter publicering på den här sidan.