Konflikthantering, hotfull situation, privat brottsutredning, konfliktkontroll

Vi löser konflikter.

Konflikthantering

Utdragna tvister, krisfyllda förhandlingar, utmanande kundsituationer, riktade trakasserier, påtryckningar, hot och målinriktning. Konflikter tenderar att eskalera om de inte reageras på rätt sätt. Enligt vår erfarenhet hanteras problem ofta för sent eller förväntas försvinna av sig själva. Detta händer dock sällan. Ju känsligare problem tas upp, desto lättare är de att lösa.

"Man kan förhandla med alla och det finns en lösning på varje problem"

Vårt multiprofessionella team består av erfarna proffs som har förebyggt och löst tusentals utmanande och farliga konflikter. Årtionden av erfarenhet har visat att det är möjligt att förhandla med alla och att alla konflikter kan lösas.

Konflikthantering

Vi använder en strukturerad metod med fem moduler för att lösa alla konflikter, med följande komponenter.

  • Objektiv ögonblicksbild
  • Analys och profilering
  • Utformning av åtgärder
  • Operativt arbete
  • Uppföljning

Konfliktlösning kräver en tydlig, objektiv och realtidsbaserad bild av situationen. Varje fall analyseras och förövarens beteende och motivationsmönster profileras för att identifiera rätt riktade insatser. Efter gemensamt överenskomna åtgärder rapporteras resultaten till klienten, en ny objektiv ögonblicksbild skapas och ytterligare åtgärder planeras för att uppnå det nya måltillståndet.


Det effektivaste sättet att hantera konflikter är att undvika dem. Vårt multiprofessionella team analyserar kundens situation i alla dess dimensioner och implementerar konflikthanteringsmodeller i linje med den överenskomna strategin för att lösa problemet. Rätt riktade åtgärder sparar energi och resurser för kunden.


Intresserad av att höra mer om vårt företags erbjudanden inom konflikthantering, human risk management och
utrednings tjänster? Kontakta oss eller lämna dina kontaktuppgifter så hör vi av oss.