Gör en lägesbedömning, Sami Sallinen

Vi hanterar personliga risker

Konflikthantering

Allt oftare utsätts organisationer och företagsledningar för olämpligt beteende, riktade trakasserier, hot, utpressning eller andra psykologiska eller fysiska hot. Oväntade incidenter orsakar psykologisk stress, ekonomiska förluster, skadat rykte och en förlust av säkerhet. Men tänk om du kunde identifiera hoten innan de blir verklighet?

Det effektivaste sättet att hantera mänskliga risker är genom förebyggande åtgärder. Våra erfarna experter hjälper våra kunder att identifiera riskpunkter för framtida händelser och processer, och att minimera förekomsten och eskaleringen av risker för människor.

Personalriskbedömningen Conflict Control 360* ger en objektiv ögonblicksbild av hoten mot personalen och brottsriskerna för organisationen. Metoden är heltäckande och kan lyfta fram risker som annars skulle gå obemärkta förbi. Modellen gör det möjligt för oss att skapa policyer och strategier som stödjer våra kunders säkerhet.

Konflikthantering

"Framsynthet är kostnadseffektivt"

Vår tjänst för hantering av personliga risker omfattar bland annat följande tjänster

  • Analyser av hot mot arbetsplatsen och personalen 
  • Ledningsmodeller för utmanande kundmöten
  • Hantering av personliga hotbedömningar
  • Riskbedömningar av brott
  • Hotanalyser av händelser
  • Riskbedömningar avseende resesäkerhet

Tack vare vårt strukturerade arbetssätt kan vi hjälpa organisationer att undvika onödiga mänskliga risker och bidra till att upprätta förebyggande policyer. I händelse av en personlig risk eller ett brott kan vi också tillhandahålla tjänster för att minimera skadan och normalisera situationen så snabbt som möjligt. Vi förutser risker och löser konflikter för våra kunders räkning.


Intresserad av att höra mer om vårt företags erbjudanden inom konflikthantering, human risk management och
utrednings tjänster? Kontakta oss eller lämna dina kontaktuppgifter så hör vi av oss.