konfliktlösning, Konfliktkontroll, Sami Sallinen

Ditt problem är vårt problem.

konfliktlösning

Conflict Control är ett företag som specialiserar sig på konfliktlösning, lösning av missförhållanden och hantering av mänskliga risker. Vårt multiprofessionella team analyserar, profilerar, förebygger, utreder och löser konflikter.

När du vill ha resultat räknas erfarenhet. Alla medlemmar i vårt kärnteam har en lång bakgrund inom myndigheter och gedigen erfarenhet av brotts- och brottsutredningar, personligt riskförebyggande och konflikthantering. Med vårt goda samarbetsnätverk tillvaratar vi också våra internationella kunders intressen.

"Vi förutser riskerna och löser konflikter för kundens räkning"

konfliktlösning

Hörnstenen i vår tjänst är en djup förståelse för kundens behov. Vårt uppdrag är att göra våra kunders vardag säkrare. Vi utför detta uppdrag med de vägledande principerna om professionalism, effektivitet och konfidentialitet.

Professionalism

Vårt team anställer bara erfarna proffs. Multiprofessionell expertis säkerställer att kundens problem hanteras på ett omfattande sätt och att bästa möjliga lösningar hittas.

Effektivitet

Vi agerar snabbt och effektivt. Tydliga verksamhetsmodeller och testade processer gör det möjligt för oss att erbjuda konkreta sätt att lösa kundens problem.

Sekretess

Vi arbetar diskret och pålitligt. Kundens integritet och minimering av ryktesrisker beaktas i allt vi gör.