Vi löser konflikter, Sami Sallinen.

Vi löser konflikter

Conflict Control är ett företag specialiserat på konfliktlösning och personlig riskhantering. Vårt multiprofessionella team analyserar, profilerar, förhandlar och löser konflikter.

Utdragna tvister, krisförhandlingar, riktade trakasserier, påtryckningar och hot. Konflikter tenderar att eskalera om man inte reagerar på dem på rätt sätt. Enligt vår erfarenhet hanteras ofta problem för sent eller så förväntas de försvinna på egen hand. Detta händer dock sällan.

"Man kan förhandla med alla och det finns en lösning på varje problem"

Vårt multiprofessiva team består av erfarna proffs som har löst tusentals utmanande och farliga konflikter. Du vill inte vara ensam med problemen. Årtionden av erfarenhet har visat att det är möjligt att förhandla med alla och att alla konflikter kan lösas. 

Vårt uppdrag är att göra våra kunders vardag säkrare. Detta är ett uppdrag som vi utför med vägledande principerna: professionalism, effektivitet och konfidentialitet. 

Professionalism

Vårt team anställer bara erfarna proffs. Multiprofessionell expertis säkerställer att kundens problem hanteras på ett omfattande sätt och att bästa möjliga lösningar hittas. 

Effektivitet

Vi agerar snabbt och effektivt. Tydliga verksamhetsmodeller och testade processer gör det möjligt för oss att erbjuda konkreta sätt att lösa kundens problem.

Sekretess

Vi arbetar diskret och pålitligt. Kundens integritet och minimering av ryktesrisker beaktas i allt vi gör.