Tehokas konfliktinratkaisu, Sami Sallinen

Olemme konfliktien ratkaisuun, henkilöriskien hallintaan ja niiden ennaltaehkäisyyn erikoistunut yritys. Autamme asiakastamme tunnistamaan, selvittämään ja ennaltaehkäisemään niin yritysmaailman kuin yksityistalouksien ristiriitatilanteita. Palvelumme kulmakivi on asiakkaan tarpeiden syvällinen ymmärrys. Missiomme on tehdä asiakkaamme arjesta turvallisempaa. 

Asiakkaan intressi on meidän intressimme, asiakkaan ongelma on meidän ongelmamme. Me analysoimme ja auditoimme, ratkaisemme konflikteja sekä ennaltaehkäisemme ongelmien syntymistä. Kokemus on osoittanut sen, että mitä herkemmin ongelmiin puututaan, sitä helpommin ne ovat ratkaistavissa.

”Me ennakoimme riskit ja ratkaisemme konfliktit asiakkaan puolesta”

Palvelumme

Analysointi ja auditointi

Oikein kohdennettu henkilöriskien analysointi ja auditointi sukeltaa pintaa syvemmälle ja paljastaa ongelman todellisen laajuuden sekä mahdolliset haavoittuvuudet. Tämä voidaan toteuttaa henkilötasoisina haavoittuvuusanalyyseinä tai yrityksen prosessien, ohjeistusten ja toimintamallien konfliktisimulointina. 

Konfliktinhallinta

Konfliktien ratkaiseminen edellyttää selkeää ja reaaliaikaista tilannekuvaa. Moniammatillinen tiimimme analysoi asiakkaan tilanteen kaikilta sen ulottuvuuksilta ja toteuttaa sovitun strategian mukaisia konfliktinhallintamalleja ongelman ratkaisemiseksi. Suurin osa konflikteista ratkeaa neuvottelun keinoin. 

Ennaltaehkäisy

Tehokkainta henkilöriskien hallintaa on ennakointi ja ennaltaehkäisevät toimenpiteet. Kokeneet ammattilaisemme auttavat asiakastamme tunnistamaan tulevien tapahtumien ja prosessien riskipisteet, sekä minimoimaan konfliktien toteutumisen.  

Prosessi

1. Alkukartoitus 

Alkukartoituksessa selvitetään konfliktiin johtaneet syyt, sen taustavaikuttajat ja mahdolliset seuraukset. Alkukartoitus on asiakkaalle maksuton. Alkukartoituksen yhteydessä laaditaan aiesopimus, joka turvaa asiakkaan ja yrityksen välisen kommunikaation ja salassapidon. Aiesopimus ei sido asiakasta.  

3. Selvitystyö

Toimenpiteet suunnitellaan tapauskohtaisesti yhdessä asiakkaan kanssa. Tyypillisesti selvitystyö pitää sisällään esimerkiksi olemassa olevan materiaalin läpikäyntiä, tilanneanalyysejä, taustaselvityksiä, neuvotteluita, strategisen viestinnän suunnittelua, sopimusten laadintaa, juridisia toimenpiteitä ja erilaisia konfliktinhallinnan keinoja.

2. Toimeksiantosopimus

Toimeksiannosta laaditaan toimeksiantosopimus. Yhtiö pidättää oikeuden kieltäytyä ottamasta toimeksiantoja, jotka se saattaa nähdä vahingolliseksi asiakkaalle tai yritykselle. Tällaisissa tilanteissa asiakkaat tarvittaessa ohjataan omavalintaisesti viranomaisten puoleen tai tilanteeseen paremmin soveltuvan avun piiriin.

4. Raportointi

Raportoimme asiakkaalle koko toimeksiannon ajan aktiivisesti ja säännöllisesti kaikista suoritetuista toimenpiteistä ja tilannekuvan muutoksista. Tapauksen käsittelyn jälkeen asiakkaalle toimitetaan loppuraportti, jossa voidaan tarvittaessa ottaa myös kantaa mahdollisiin uhka- ja turvallisuusarvioihin sekä antaa toimenpidesuosituksia.