Tehokas konfliktinratkaisu, Sami Sallinen

Olemme konfliktien ratkaisuun, henkilöriskien hallintaan ja niiden ennaltaehkäisyyn erikoistunut yritys. Autamme asiakastamme tunnistamaan, selvittämään ja ennaltaehkäisemään niin yritysmaailman kuin yksityistalouksien ristiriitatilanteita. Palvelumme kulmakivi on asiakkaan tarpeiden syvällinen ymmärrys. Missiomme on tehdä asiakkaamme arjesta turvallisempaa. 

Asiakkaan intressi on meidän intressimme, asiakkaan ongelma on meidän ongelmamme. Me analysoimme ja auditoimme, ratkaisemme konflikteja sekä ennaltaehkäisemme ongelmien syntymistä. Kokemus on osoittanut sen, että mitä herkemmin ongelmiin puututaan, sitä helpommin ne ovat ratkaistavissa.

”Me ennakoimme riskit ja ratkaisemme konfliktit asiakkaan puolesta”

Palvelumme

Analysointi ja auditointi

Oikein kohdennettu henkilöriskien analysointi ja auditointi sukeltaa pintaa syvemmälle ja paljastaa ongelman todellisen laajuuden sekä mahdolliset haavoittuvuudet. Tämä voidaan toteuttaa henkilötasoisina haavoittuvuusanalyyseinä tai yrityksen prosessien, ohjeistusten ja toimintamallien konfliktisimulointina. 

Konfliktinhallinta

Konfliktien ratkaiseminen edellyttää selkeää ja reaaliaikaista tilannekuvaa. Moniammatillinen tiimimme analysoi asiakkaan tilanteen kaikilta sen ulottuvuuksilta ja toteuttaa sovitun strategian mukaisia konfliktinhallintamalleja ongelman ratkaisemiseksi. Suurin osa konflikteista ratkeaa neuvottelun keinoin. 

Ennaltaehkäisy

Tehokkainta henkilöriskien hallintaa on ennakointi ja ennaltaehkäisevät toimenpiteet. Kokeneet ammattilaisemme auttavat asiakastamme tunnistamaan tulevien tapahtumien ja prosessien riskipisteet, sekä minimoimaan konfliktien toteutumisen.