Tee tilannearvio, Sami Sallinen

Hallitsemme henkilöriskejä

Konfliktin hallinta

Organisaatiot ja yritysten operatiivinen johto kohtaavat yhä useammin epäasiallista käytöstä, kohdennettua häirintää, uhkailua, maalittamista tai muuta psyykkistä tai fyysistä uhkaa. Odottamattomat tapaukset aiheuttavat psyykkistä kuormittavuutta, taloudellisia menetyksiä, mainehaittaa ja turvallisuuden tunteen heikkenemistä. Mutta entä jos pystyisit tunnistamaan uhat jo ennen kuin ne realisoituvat?

Tehokkainta henkilöriskien hallintaa on ennakointi ja ennaltaehkäisevät toimenpiteet. Kokeneet ammattilaisemme auttavat asiakastamme tunnistamaan tulevien tapahtumien ja prosessien riskipisteet, sekä minimoimaan henkilöihin kohdistuvien riskien toteutumisen ja eskaloitumisen.

Conflict Control 360* henkilöriskiarvio luo objektiivisen tilannekuvan henkilökuntaan kohdistuvista uhista ja organisaatioon kohdistuvista rikosriskeistä. Lähestymistapa on kattava ja pystyy tuomaan esiin riskejä, jotka jäisivät muuten huomaamatta. Mallin avulla pystymme luomaan asiakkaallemme turvallisuutta tukevia toimintamalleja ja strategioita.

Konfliktin hallinta

Ennakointi on kustannustehokasta

Henkilöriskien hallinta palvelumme sisältää mm. seuraavia palvelukokonaisuuksia

  • Työpaikan ja henkilökunnan uhka-analyysit 
  • Haastavien asiakaskohtaamisten hallintamallit
  • Yritysjohdon henkilöuhka-arviot
  • Rikosriskiarviot
  • Tapahtumien uhka-analyysit
  • Matkustusturvallisuuden riskiarviot

Strukturoidun lähestymistapamme ansiosta, pystymme auttamaan organisaatiota välttämään tarpeettomia henkilöriskejä ja auttamaan laatimaan ennaltaehkäiseviä toimintamalleja. Henkilöriskin tai rikoksen realisoituessa voimme myös tarjota palveluita, joilla vahingot saadaan minimoitua ja tilanne normalisoitua mahdollisimman nopeasti. Me ennakoimme riskit ja ratkaisemme konfliktit asiakkaamme puolesta.


Kiinnostaako kuulla lisää yrityksemme tarjoamista konfliktinhallinta, henkilöriskien hallinta ja 
tutkinta palveluista? Ota yhteyttä tai jätä yhteystietojasi, niin olemme sinuun yhteydessä.